J o h a n   S a n d s t r ö m   

  kontoret @ johansandstrom.se

Curating:

www.molekylgallery.com


Public commissions

in collaboration with

Mats Andersson

www.matsandersson.net


Född 1963 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö.


1987-90 / 2000-2002   Arkitektlinjen, Lunds Tekniska Högskola


1990 - 92   Konstlinjen, NV Skånes Folkhögskola, Munka Ljungby


1993 -1998   Konstfack - Fri Konst, avd för måleri


2003 -    Enskild firma: Johan Sandström Arkitektur & Inredning. Inriktning på mindre projekt åt privatkunder samt samarbeten inom offentlig gestaltning med andra konstnärer, sedan 2008 framförallt med Mats Andersson.


2014 -    Molekyl Gallery Projektledare för experimentell utällningsverksamhet i Malmö finansierad av Malmö Kulturstöd och Kulturrådet.


2018 -    Referensperson inom konstnärlig gestaltning för Region Skåne.