J o h a n   S a n d s t r ö m   

  kontoret @ johansandstrom.se

in collaboration with

Mats Andersson

Trädgårdsportal

(Garden gate) 2018


For Uddegårdens förskola (pre-school) in Kristianstad.

Photos by John Håkansson

Passaggio

2020


For Drottninghögs förskola

(pre-school) in Helsingborg.